Projektēšana

Ventilācija
Mēs veicam objekta ventilācijas:
  • Būvprojekta izstrādi,
  • Skiču projektu izstrādi,
  • Inženierkomunikāciju apsekošanu un izsniedzam sertificētu speciālistu atzinumus,
  • Būvprojektu saskaņošanu,
  • Tāmju sastādīšanu,
  • Būvdarbu autoruzraudzību,
  • Dažādu siltuma avotu un aukstuma avotu salīdzināšanu un atmaksāšanās perioda aprēķinu.

 

Inženierkomunikāciju izstrādei izmantojam modernus aprēķinu līdzekļus, kas ļauj ar datorsimulāciju palīdzību, ņemot vērā novietojumu pēc debespusēm un saules iedarbību, aprēķināt:
  • Objekta optimālās siltuma un aukstuma avotu jaudas,
  • Iekārtu enerģijas patēriņu gada laikā, lai novērtētu tā lietderīgumu un atmaksāšanās periodu.

 

Uzņēmumā darbojas sertificēti speciālisti, par ko varat pārliecināties Būvniecības informācijas sistēmā.
Darbus veicam atbilstoši nozares standartiem, būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

 

Sazinieties ar mūsu projektēšanas speciālistiem, lai varam Jums palīdzēt!

 

Valts – t. 29807795
Arnis – t. 29528233