Būvniecība

Apkure – Ventilācija – Kondicionēšana

Mūsu darbiniekiem ir vairāk kā 20 gadu pieredze dažādu komunikāciju izbūvē. Darbi tiek veikti profesionāli, atbilstoši klientu vēlmēm un Latvijas būvnormatīviem.

Piedāvājam šādu komunikāciju izbūvi AVK jomā:
• KATLU TELPAS
• SILUMSŪKŅU SISTĒMAS
• SAULES KOLEKTORU SISTĒMAS
• APKURES SISTĒMAS
• DZESĒŠANAS SISTĒMAS
• VENTILĀCIJAS SISTĒMAS

Darbus izpildām, sākot no nelieliem objektiem , piemēram, dzīvokļiem, līdz lieliem administratīviem centriem.

Esat laipni aicināti vērsties pie mums ar savu pieprasījumu!