KONTAKTINFORMĀCIJA 

DKD_logo_1_1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKD"


Reģ. Nr.

PVN Reģ. Nr.

Adrese:

Juridiskā

Faktiskā

40003388517 

 LV40003388517


Cēsu iela 31, korpuss 3, 6. kāpnes, Rīga

 Cēsu iela 31, korpuss 3, 6. kāpnes, Rīga

Darba laiks

Darba dienās:

Sestdienā, Svētdienā:

09:00-17:00
E-pasts

Mob. t.:

___________________ 

Bankas nosaukums

Bankas kods

Konta Nr.

dkd@dkd.lv

29528233

20021886

SEB banka

  UNLALV2X

LV96UNLA0002012469814


© SIA DKD
Lapas izstrāde: 99abc