AUTOMĀTIKAS

BUDERUS AUTOMĀTIKAS CENAS

Cenas uzrādītas ar ietvertu PVN.

Nr. Modelis Piezīmes Cena Ls ar PVN
1. >> Logamatic 2101 - konstant. katla temp. 1 pak. degļa vad. 162,61
2. Logamatic 2114 - cietā kurināmā katliem kaskādē ar 2107,4211 312,17
3. >> Logamatic 2107-1 apk.kont.vad.+ūdens 1,2 pak.(ar mod.242) 474,24
4. >> Logamatic 2107 M-2 apk.kont.vad.+ūd. 1kont.vad. ar 3g.vārstu 640,44
Moduļi priekš 2107, 2107M
5. >> Modulis FM241 viena kontūra vadība ar 3-gaitas vārstu 166,92
6. >> Modulis FM242 divpak/modul. deglim
125,37
7. >> Modulis FM244 solāriekārtas vadība
214,91
8. >> Modulis KM271 komunikācijas vadība
87,40
9. Modulis ET 2000 (grīdu žāvēšana)
77,32

10. Logamatic 4212 degļa vadība-konst.katla t. 2 pak./mod.degļa v. 394,66
11. Logamatic 4211-1 apk.kont.vad.+ūdens Līdz 5 kontūru vadībai 771,74
12. Logamatic 4311 Līdz 8 kontūru vadībai 941,06
13. Logamatic 4312 papildus vadība 2.,3. katla vad. kaskādē 775,00
14. Logamatic 4323 bez degļa vadības siltummezgla vadībai 770,13

15. Modulis ZM426 STB pr.4211, 4311, 4312 50,79
16. Modulis ZM427 katla vadība priekš 4212 214,26
17. >> Modulis FM441 viena kontūra + SŪ vadība priekš 4311, 4312 192,12
18. >> Modulis FM442 divu kontūru vadība ar 3-gaitas vārstiem 201,89
19. >> Modulis FM443 solāriekārtas vadība pr. 4211,4311/12/13 267,01
20. >> Modulis FM445 siltummaiņa vadība pr. 4211,4311/12/13 303,48
21. >> Modulis FM446 komunik. pr. 4211,4311/12/13 263,76
22. >> Modulis FM447 kaskādes vadība pr. 4311, 4312 447,40
23. >> Modulis FM448 sign. pr. 4211,4311/12/13 104,85

24. Ūdens sildītāja t° devējs AS1
17,57
25. Turpgaitas t° devējs FV / FZ
23,56
26. Degļa kabelis 2-pak. 8000mm
21,44
27. Degļa kabelis 2 pakāpei pr. 4211, 4212 15,92
28. BFU - tālvadība ar telpas t° devēju
69,15

<< Atpakaļ uz BUDERUS PRODUKCIJA

<< Atpakaļ uz CENAS

© SIA DKD
Lapas izstrāde: 99abc